ยูนิลีเวอร์เปิดตัวโครงการ CSR ใหม่ “บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก”

ด้วยแนวคิดที่ว่า “ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์” (Dirt is good.) กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จึงได้เปิดตัวโครงการ บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงการ CSR เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนให้เด็กๆ ทำกิจกรรมจิตอาสานอกห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ คิดและลงมือทำด้วยตัวเอง โดยมีบริษัท สยามเมนทิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ

งานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณบาวเค่อ ราวเออร์ส ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในงานยังมีการพูดคุยกับเด็กๆ จากโรงเรียนนำร่องของโครงการ ที่มาเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมจิตอาสาของพวกเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ โรงเรียนและชุมชนอย่งไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีการเสวนาให้ความรู้ด้านทักษะชีวิตจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน การศึกษาอีกด้วย

โครงการ บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก ตั้งเป้าว่าจะขยายจาก 25 โรงเรียนในปีที่ผ่านมา เป็น 77 โรงเรียนทั่วประเทศในปีนี้ เพื่อเพิ่มพลังจิตอาสา และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กไทย