เวิร์กช็อป ออกแบบกลยุทธ์ CSR ในงาน CSR Thailand 2011

ในงาน CSR Thailand 2011 ที่ผ่านมา บริษัท สยามเมนทิส จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้าน CSR ได้รับเชิญให้จัดเวิร์กช็อปในหัวข้อ CSR Strategy Design: ออกแบบกลยุทธ์ CSR อย่างไรให้ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 50 ท่านเข้าร่วมการเวิร์กช็อป

เชื่อว่าการเวิร์กช็อปครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้บริษัทชั้นนำของประเทศไทย ออกแบบกลยุทธ์ CSR ได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น