กว่าจะเป็นหนังโฆษณา CSR โครงการ เรดบูล สปิริต “One World”

โฆษณา โครงการ CSR ถือเป็นงานที่ต้องวางกลยุทธการสื่อสารเป็นอย่างดี โดยเฉพาะถ้ามีเป้าหมายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วย ซึ่งตลอดสามปีที่ผ่านมา ถือว่าภาพยนตร์โฆษณาเรดบูล สปิริต ทำหน้าที่ได้สำเร็จตามเป้าหมาย เพราะนอกจากจะสื่อสารแนวคิดเรื่องใจอาสาและงานอาสาสมัครให้สังคมได้รับรู้ ยังกระตุ้นให้ผู้สนใจนับพันๆ คนสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร และสร้างสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ www.redbullspirit.org มากกว่า 1,000,000 เพจวิวต่อปี

[quote style=”2″ ]

ฉันจะยิ้มเมื่อเธอยิ้ม ก็เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

ใจเรากว้างแค่ไหน โลกก็ใหญ่แค่นั้น

[/quote]

สำหรับภาพยนตร์ในปีนี้ เราเลือกสื่อสารแนวคิด “ใจกว้างแค่นั้น โลกก็ใหญ่แค่ไหน” เพื่อเชิญชวนให้คนในสังคมเปิดใจให้กว้างขึ้น และยังสอดรับกับกิจกรรม CSR ของเรดบูล สปิริตที่มีความหลากหลายกว่าทุกปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ เช่น “รวมพลังนับนกน้ำโลก” และ “รวมพลังฟื้นป่าแก่งกระจาน” กิจกรรมชุมชน “เมืองมีน้ำใจสร้างได้ด้วยใจอาสา” และกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสอย่าง “เชื่อมใจคนตาบอดและคนตาดี ”