Slide 1
Services

เรามีบริการหลากหลายที่เหมาะกับทั้งองค์กรและบุคคล ซึ่งได้อธิบายสั้นๆ ไว้ในหัวข้อด้านล่าง

แต่ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา เพราะในการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้ได้ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการอันแตกต่างกันของลูกค้า บางปัญหาอาจต้องการบริการเพียง 1-2 ประเภท ในขณะที่บางปัญหาอาจต้องการวิธีการที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน

Instructional Design

การดีไซน์กระบวนการจัดการเรียนรู้ของเราสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เราออกแบบได้ทั้งหลักสูตรเฉพาะเรื่องสำหรับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน หรือแม้แต่ Camp หรือ Workshop ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ อาจใช้เวลาเรียนแค่ 1 ชั่วโมง หรือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยาวนานต่อเนื่องตลอดทั้งปีก็ได้

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องของ Computer Science ชีววิทยา ประเด็นทางสังคมและความเป็นพลเมือง จนถึง เรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสื่อสาร หรือ สุขภาวะ เราก็ได้สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้มาแล้วทุกหัวข้อ

เราได้ทำงานกับเยาวชน ครู มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 10 ปี แต่ก็ยังได้ดีไซน์กระบวนการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับคนหลากหลายวัย รวมถึงผู้สูงวัย อีกด้วย

ถ้าคุณต้องการให้ใครสักคน มาช่วยถ่ายทอดความรู้บางเรื่อง ให้กับใครบางคน เราสามารถทำได้

Multimedia Content Production

เรามีทีมสร้างสรรค์และผลิตสื่อที่สามารถพัฒนาคอนเซปท์ สคริปท์ และผลิตผลงานคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคลิปโฆษณาสนุกๆ 15 วินาทีบนเฟซบุ้ค หรือ สารคดีเข้มข้นความยาวเกิน 20 นาที

ที่ผ่านมา เราผลิตบทเรียนสำหรับนักเรียนในรูปแบบวิดีโอ สัมภาษณ์ผู้บริหาร และสารคดีจำนวนมากให้กับทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจ

ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะยากหรือซับซ้อนขนาดไหน เราเชื่อว่ามีวิธีที่จะเล่าเรื่องนั้นๆ ให้เข้าใจและน่าสนใจสำหรับผู้ฟังได้เสมอ

Online Learning

ด้วยความชำนาญในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ บวกกับความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เราสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ที่เรียนสนุกและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนและผู้เรียนทุกวัย

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดซึ่งทำให้เกิดการเรียนออนไลน์อย่างท่วมท้น เราได้สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ที่ผู้เรียนต่างกล่าวถึงว่า “เรียนสนุกเหมือนดูรายการทีวี”

Facilitation

เรามีบริการ Facilitation หลายรูปแบบ เช่น การจัด Workshop โดยเราออกแบบทั้งเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และทำหน้าที่เป็นกระบวนกร (Facilitator) จัดการประชุมให้กับหน่วยงาน ทั้งภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือ จัดงานเสวนาและดำเนินรายการ เป็นต้น

Facilitator

Research and Assessment

บางครั้ง การทำงานต้องเริ่มจากการมีข้อมูลสำคัญชุดหนึ่งที่จะทำทุกคนได้รู้เท่าและเข้าใจตรงกัน

ถึงงานวิจัยจะจำเป็นต้องเก็บจำนวนและตัวเลขเป็นธรรมชาติ เรามีความชำนาญในการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ขับเคลื่อนด้วยการสัมภาษณ์บุคคล ซึ่งงานวิจัยแบบที่เราเชี่ยวชาญนี้ได้ช่วยเปิดเผยให้เห็นมิติอื่นที่สำคัญ

ในอดีตเราได้ทำการวิจัยเพื่อสรุปขอบเขตของปัญหาให้ลูกค้า ค้นหา Insight ที่วัดด้วยพฤติกรรมได้ยาก ประเมินความสำเร็จและประสิทธิผลของ Intervention Program ต่างๆ และบางครั้งก็เป็นการค้นคว้าข้อมูลเพื่อช่วยให้ลูกค้าทำความเข้าใจในปัญหาที่ซับซ้อน