เรดบูลสปิริต โครงการ CSR เพื่อส่งเสริมใจอาสาสมัคร

โครงการ CSR “เรดบูลสปิริต” เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมใจอาสาสมัครในสังคมไทย ซึ่ง สยามเมนทิส เป็นผู้ดำเนินงานสื่อสาร และการบริหารโครงการและจัดกิจกรรม CSR

admin

พฤศจิกายน 18, 2013