กิจกรรม CSR ส่งเสริมใจอาสาสมัครบุกมหาวิทยาลัย

เพราะต้องการเชื่อมโยงแคมเปญใจอาสาเข้าสู่มหาวิทยาลัย โครงการ CSR เรดบูล สปิริต จึงได้จัดโครงการ เรดบูล ยู สปิริตขึ้น โดยเปิดรับโครงการเปลี่ยนโลกตามไอเดียของนิสิตนักศึกษา แล้วคัดเลือกจนเหลือเพียง 19 โครงการที่น่าสนใจที่สุด เพื่อสนับสนุนทุนทำโครงการ และจัดเวิร์กช็อปให้พวกเขาพัฒนาความคิดให้กลายเป็นความจริง ซึ่งน้องๆ ทั้ง 19 กลุ่มก็ได้แปลงไอเดียให้กลายเป็นโครงการเปลี่ยนโลกที่เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของ ประเทศไทย พร้อมทั้งเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์สังคม ต่อไปในอนาคต