กิจกรรม CSR เยาวชน พาน้องท่องโลกใต้ทะเล

ถือเป็นไฮไลต์ของทุกปี ที่เยาวชนจากค่ายอีสท์ วอเตอร์ ยัง ลีดเดอร์ แคมป์ กว่า 600 คน จะเดินจากจังหวัดระยองเพื่อไปชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลที่สยาม โอเชียน เวิร์ล สำหรับกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับน้องๆ แล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้เกิดขึ้นด้วย