นายกรัฐมนตรี เปิดพรมแดนความรู้ ลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางดิจิทัล

ในโอกาสวันเด็กประจำปี 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด “เปิดพรมแดนความรู้ ลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางดิจิทัล” เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทุกคน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้คนไทยใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ อย่างเท่าเทียม

งานนี้ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เดินทางมาเป็นประธานในงาน โดยมีบริษัท สยามเมนทิส จำกัด เป็นผู้จัดทำประเด็นสื่อสาร และจัดงานแถลงข่าว ซึ่งทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนห้องประชุมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้กลายเป็นห้องแถลงข่าวที่ทันสมัยด้วยจอ LED ขนาดยักษ์ เครื่องฉายแสงเลเซอร์ และนิทรรศการที่ออกแบบให้เข้ากับแนวคิดของาน

ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดช่องว่างทางดิจิทัล สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และเปิดพรมแดนความรู้ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ