โฆษณาโครงการ CSR เรดบูลสปิริต เรื่อง “ใจอาสา” ออกอากาศวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมกิจกรรมสังคม เรื่อง “ใจอาสา” ความยาว 45 วินาที ได้เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการ เรดบูลสปิริต (Red Bull Spirit) ของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และชักชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ที่จะดำเนินต่อเนื่องไปตลอดปีนี้ สยามเมนทิส ในฐานะ Creative Agency เป็นผู้รับผิดชอบในด้านความคิดสร้างสรรค์และควบคุมการผลิต

แนวความคิดหลักของภาพยนตร์ชุดนี้ คือการจำลองเอาประสบการณ์อาสาสมัครที่ผ่านมา และที่กำลังจะเกิดขึ้นมานำเสนอให้ผู้สนในได้ชม โดยชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมอาสาสมัครนั้น มีให้เลือกหลากหลายตามเวลาและความสนใจของอาสาสมัคร นอกจากนั้น ภาพยนตร์ชุดนี้ ยังทำหน้าที่ในการส่งเสริมแนวคิดเรื่องจิตอาสาสมัคร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นทุกขณะสำหรับสังคมไทย

กิจกรรมอาสาสมัคร ที่นำเสนอในภาพยนตร์ชุดนี้ ได้แก่

  • การสร้างบ้านดินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  • การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ที่จังหวัดเชียงใหม่
  • กิจกรรมดนตรีและศิลปะบำบัด ที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี
  • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดพังงา

ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.redbullspirit.org เพิ่มขึ้นนับสิบเท่าภายในสัปดาห์แรกของการออกอากาศ มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครและสมาชิกของเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก จนกิจกรรมพี่เลี้ยงอาสาสำหรับนักกีฬาพิเศษที่มีทักษะตำ่มาก ในเดือนกรกฏาคม ต้องปิดรับสมัครอาสาสมัครภายในไม่กี่วัน ความเห็นในเว็บไซต์ชี้ให้เห็นว่า ภาพยนตร์ชุดดังกล่าว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมเป็นอย่างมาก

รายละเอียดของโครงการ Red Bull Spirit และกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ ได้ที่ www.redbullspirit.org