MU Campus Kitchen จุดประกายสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา

เพราะต้องการจุดประกายกิจกรรมใหม่ๆ ในแนวทาง Creative Lifestyle ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสื่อสารความเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมมือกับ บริษัท สยามเมนทิส จำกัด จัดกิจกรรม MU Campus Kitchen การแข่งขันทำอาหารในสไตล์ชาวหอขึ้น โดยรับสมัครนักศึกษามาแข่งขันทำอาหารจากวัตถุดิบง่ายๆ ที่หาได้จากร้านสะดวกซื้อ และผักจากแปลงผักปลอดสารพิษในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กลายเป็นอาหารที่ทั้งอร่อย สร้างสรรค์ และมีคุณค่าทางอาหาร

งานนี้มีพิธีกรอารมณ์ดีอย่างน้าเน็กมาช่วยสร้างสีสัน และเชิญสื่อมวลชนมาร่วมชมการแข่งขัน พร้อมทั้งสัมภาษณ์พิเศษ ร.ศ. ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายกิจการนักศึกษาด้วย

ถือเป็นกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่ดึงดูดให้นักศึกษาอยากมีส่วนร่วมทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกันมากยิ่งขึ้น