Red Bull Spirit’s Happening Concert กิจกรรมส่งเสริม “ใจอาสา” ในมหาวิทยาลัย

โครงการ CSR Red Bull Spirit ร่วมกับ สเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย และนิตยสาร Happening จัดการแสดง Red Bull Spirit’s Happening Concert เพื่อเป็นการเผยแพร่ และแนะนำกิจกรรมในโครงการ Red Bull Sprit และชักชวนให้นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงอาสา ในการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ สนามศุภชลาศัย ในระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคมนี้ โดยมีศิลปินวง Friday และวง Scrubb มาเล่นดนตรีในงาน

การจัดคอนเสิร์ตดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมสื่อสาร CSR ของโครงการ Red Bull Sprit เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัคร ในหมู่นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีเวลาว่างที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครของ โครงการ และเป็นโอกาสนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาสาสมัคร กับ ตัวแทนของโครงการ Red Bull Spirit และสเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย ตลอดจนศิลปินรับเชิญ ก่อนการแสดงดนตรี

คอนเสิร์ค Red Bull Spirit Happening จะจัดขึ้น 3 ครั้ง ตามวันและเวลาดังนี้

  • 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 17.00 น. หอประชุมใหญ่ มศว. ประสานมิตร
  • 15 สิงหาคม 2551   เวลา 17.00 น. ห้องบรรยายรวม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
  • 21 สิงหาคม 2551   เวลา 17.00 น. อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรม Red Bull Spirit Happening Concert บริหารจัดการโดย บริษัท สยามเมนทิส จำกัด