“มีเดีย เอเชีย” จัดอันดับ โฆษณา CSR โครงการ “เรดบูลสปิริต” ที่สุดงานสื่อสาร CSR

ภาพยนตร์โฆษณา CSR โครงการ “เรดบูลสปิริต” ชุด “Our Hope” ซึ่งสร้างสรรค์โดย บริษัท สยามเมนทิส จำกัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับการจดจำใน 15 อันดับแรกของประเทศไทย และถือเป็นภาพยนตร์โฆษณาโครงการ CSR ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกเพียงเรื่องเดียว ที่ติดอันดับ Top 15

การจัดอันดับดังกล่าว เป็นผลจากการสำรวจการรับรู้สื่อของผู้บริโภคซึ่งจัดขึ้นโดย “มีเดีย เอเชีย” ที่ทำการสำรวจการรับรู้และการจดจำที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

“มีเดีย เอเชีย” ได้ตีพิมพ์ผลสำรวจดังกล่าวใน Section Thailand Adwatch เมื่อเดือนตุลาคม 2552 และยกโครงการ Red Bull Spirit มาเป็นกรณีศึกษาในเดือนธันวาคม 2552 ในบทความ “CASE STUDY: Using CSR to Build Red Bull in Thailand” ซึ่งกล่าวว่า ” นี่ถือเป็นกรณีศึกษาของการนำ CSR เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาด”

โฆษณาดังกล่าวเป็นผลงานของ สยามเมนทิส ซึ่งเป็น Creative Agency และที่ปรึกษาการบริหารโครงการ CSR “เรดบูลสปิริต” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมใจอาสาสมัครในสังคมไทย

โฆษณา CSR “Red Bull Spirit” ที่สุดงานสื่อสาร CSR เอเชีย ปี 2009
บทพิสูจน์ “สร้างแบรนด์ด้วย CSR”

ภาพยนตร์โฆษณา CSR ชุด “Our Hope” ที่สร้างสรรค์โดยบริษัท สยามเมนทิส ถือเป็นอีกบทพิสูจน์ว่า การสื่อสาร CSR อย่างมีกลยุทธ์นั้นมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เป็นที่จดจำและได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคม พร้อมทั้งสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกแก่สังคมได้ในเวลาเดียวกัน

top_tv_recall_oct09

โดยนับตั้งแต่ ปี 2551 ที่บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ได้เริ่มต้นโครงการ เรดบูลสปิริต ในฐานะบริษัทที่ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR) ด้วยการส่งเสริมและปลุกพลัง “ใจอาสา” หรือ “จิตใจอาสาสมัคร” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

นับตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2551 จนกระทั่งภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศในเดือนกรกฏาคม 2552 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในโครงการแล้ว กว่า 5,000 คน และมีผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.redbullspirit.org นับหมื่นคน

โครงการนี้ไม่เพียงต้องการให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของ การมีจิตสำนึก รับรู้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้คนได้เข้าร่วมเสียสละผ่านกิจกรรม ที่เชื่อมโยงประเด็นทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น การดูแลเด็กพิเศษ ความมั่นคงทางอาหาร ฯลฯ

ในฐานะที่ปรึกษา CSR ครบวงจร สยามเมนทิส ไม่เพียงรับหน้าที่ในการช่วยพัฒนากิจกรรมในโครงการ จัดกระบวนการร่วมในกิจกรรมเพื่อให้อาสาสมัครได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป  ในเวลาเดียวกันยังออกแบบงานสื่อสารทั้งโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรับรู้และชักชวนอาสาสมัครเข้าร่วม โครงการ ในเวลาเดียวกันยังมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อส่งเสริมจิตอาสาสมัครให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย

ภาพยนตร์โฆษณา CSR ชุด “Our Hope” ซึ่งมีเนื้อหาในการถ่ายทอดประสบการณ์จริง ถ่ายทำในสถานที่จริง โดยมีชาวบ้านในชุมชน เข้ามาร่วมเป็นตัวแสดงเพื่อจำลองประสบการณ์อาสาสมัครสู่สายตาผู้ชม ซึ่งรายได้จากการเป็นตัวแสดง และการจัดอาหารและที่พัก ให้กับกองถ่ายภาพยนตร์ ได้เข้าสมทบกับกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนอีกด้วย

และแม้ว่าภาพยนตร์โฆษณา CSR ดังกล่าวจะออกอากาศเพียงช่วง 6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2552 แต่ก็สามารถทำให้โครงการ CSR เรดบูลสปิริต กลายเป็นแคมเปญทางโทรทัศน์ที่ได้รับการจดจำ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่แพ้แบรนด์ดังอื่น ๆ ในตลาดที่มีงบโฆษณาสูงลิ่ว

ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการตอกย้ำแบรนด์ เรดบูลสปิริต ในฐานะผู้นำด้าน CSR ในประเทศไทย