เปิดตัวโครงการ CSR “เรดบูลสปิริต”

โครงการ เรดบูลสปิริต เป็นกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตใจอาสาสมัคร เป็นคุณสมบัติที่มีทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย บริษัท สยามเมนทิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ รับผิดชอบในการนำเสนอกิจกรรมอาสาสมัคร จัดกระบวนการสำหรับอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ และทำหน้าที่สื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับโครงการ

กิจกรรมเพื่อสังคมของกระทิงแดง เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย นับแต่โครงการ “อีสานเขียว” เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมา กระทิงแดงได้ให้การสนับสนุนโครงการค่ายอาสาสมัคร “กระดานดำกับกระทิงแดง” เพื่อสร้างโรงเรียนในพื้นที่กันดาร และโครงการ “เรารักษ์น้ำ” ซึีงพัฒนาแหล่งน้ำให้กับชุมชนที่ขาดแคลน และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมใจอาสา เรดบูลสปิริต กลายเป็นโครงการอาสาสมัครที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวลาอันสั้น เราแนะนำโครงการนี้อย่างเป็นทางการ โดยการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ที่สยามสมาคม

กระทิงแดงให้การสนับสนุนโครงการ แก่ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานสังคม โดยการให้ทุน การรับสมัครอาสาสมัครภายนอกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และรับภาระค่าใช้จ่ายของกิจกรรม อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เสียสละเพื่อสังคมนี้ เป็นโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการ เรดบูลสปิริต

เรดบูลสปิริต มีกิจกรรมอาสาสมัครหลากหลาย ตามความสนใจและเวลาของอาสาสมัคร ในช่วงสามเดือนแรกหลังงานแถลงข่าว อาสาสมัครหลายร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

  • สร้างบ้านดิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  • เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ดูแลนักกีฬาผู้พิการทางสมองและปัญญา ในการแข่งขันกีฬา?สเปเชียลโอลิมปิค ที่จังหวัดเชียงใหม่
  • เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ และดนตรีบำบัด ที่โรงเรียนธรรมจารินี จังหวัดราชบุรี

ตลอดปี 2551 นี้ โครงการยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และที่เขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดพังงา นอกจากนั้น Red Bull Sprit ยังมีกิจกรรมแท็กซี่ทอล์ค ซึ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถที่จะสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น

สยามเมนทิส ช่วยพัฒนากิจกรรมในโครงการ และจัดการกระบวนการเพื่อให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมในกิจกรรมได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป ?ในส่วนงานสื่อสาร เราออกแบบสัญญลักษณ์ของโครงการ?ชิ้นงานสื่อสาร และบริหารงานสื่อสารของโครงการทั้งงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนา และการบริหารจัดการเว็บไซต์ www.redbullspirit.org ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและบริการอาสาสมัคร

นอกจากการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการและชักชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว การสื่อสารของเรายังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตอาสาสมัครในสังคมไทย

เราพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ สำหรับโฆษณาโทรทัศน์ความยาว 45 วินาที เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการ และส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร ภาพยนตร์ชุดดังกล่าวออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551 เพื่อสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้ Creative Concept ว่า “คุณมีเวลาเท่าไหร่ ?”

ผลตอบรับจากสื่อมวลชนและอาสาสมัครของโครงการ เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับคณะทำงานในบริษัท และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารโครงการนี้

ชมรายละเอียดของโครงการ Red Bull Spirit และกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ได้ที่ www.redbullspirit.org