เปิดตัว SST Smart Storage บมจ. ทรัพย์ศรีไทย

SST Storage เป็นตัวอย่างของการสร้าง Service Brand ใหม่ ด้วยงบประมาณจำกัด งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยสำคัญในการนำ Service Brand ใหม่นี้เข้าตลาด และสร้างความรับรู้ให้เกิดแก่กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ลูกค้าองค์กรผู้ใช้บริการ และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสารที่อยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจของ ทรัพย์ศรีไทย เริ่มต้นจากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า และได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจมาเป็นผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสาร หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเมื่อหลายปีก่อน

ความต้องการพื้นที่เก็บเอกสารที่ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ และผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาให้บริการ ทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ของ Brand และสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ

ทรัพย์ศรีไทยได้ลงทุนในคลังเอกสารใหม่?พื้นที่ 16,000 ตารางเมตร?จำนวน 250 ล้านบาท ที่อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ เป็นคลังเอกสารแบบมาตรฐานและคลังแบบห้องมั่นคง ?นอกจากนั้น?ระบบการทำงานภายในคลังเอกสารใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด ในการควบคุมเอกสารและข้อมูลของลูกค้า ตั้งแต่เริ่มการลงทะเบียน บรรจุเอกสารลงกล่อง จัดเก็บภายในคลังและระบบการค้นหาเอกสาร โดยมีหุ่นยนต์เทคโนโลยีสูงทำหน้าที่จัดเก็บและค้นหาเอกสาร หุ่นยนต์สามารถค้นหาเอกสารภายในคลังเอกสารขนาด 33 ชั้น จำนวน 120,000 กล่องได้ภายในเวลา 1 นาที ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้เงินลงทุน 65 ล้านบาท

สยามเมนทิส ตั้งชื่อของ Service Brand ใหม่ว่า SST Smart Storage (SST เป็นชื่อย่อของหุ้นทรัพย์ศรีไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ส่วนคำว่า Smart Storage นั้น เป็นการสะท้อนแนวทางธุรกิจคลังสินค้าในอนาคต ว่าจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริการ ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น การเปิดให้ลูกค้าเข้าถึงเอกสารได้ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ช่วยสื่อสารจุดขายให้ SST Smart Storage

การลงทุนสร้าง Service Brand ที่ได้ผลตอบแทนเร็วที่สุด คือการสร้าง Brand Identity ใหม่ ซึ่งสยามเมนทิสได้ออกแบบ Logo กล่องใส่เอกสาร และรถขนเอกสาร ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ภายใต้งบประมาณจำกัด เรา Launch Service Brand ใหม่นี้ โดยใช้ประเด็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์และแขนกลเป็นจุดขาย ซึ่งทำให้ SST Storage ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมากและสร้าง Media Exposure ให้กับ Brand ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเปิดตัว Service Brand ใหม่ที่ได้ผลคุ้มค่า